Reseberättelse JOLPAN

Rapport Träff Jolpan 2021

Klickbar länk!


Uppvaktning av Kurt Kiil Nielsen, vår käre hamnkapten i Läsö Österby, gick i pension 1/9-21.

Augusti 2021

Nordwest Yacht Club uppvaktade Läsö Österbys hamnkapten under hans sista vecka i tjänst.

Vi utryckte vårt stora tack för ett synnerligen gott samarbete under mycket lång tid och önskade Kurt all lycka inför framtiden som pensionär.